Despre Noi

Suntem un grup de nevăzători credincioși din mai multe confesiuni creștine

Care a decis să aducă înaintea lui Dumnezeu nevoile cu care se confruntă.
Acest grup de nevăzători s-a întâlnit pentru prima dată în 13 februarie 1993 cu scopul de a face cunoscute împreună nevoile spirituale unii altora, dar mai ales fiind conștienți de puterea lui Dumnezeu de a le împlini; au decis ca nevoile acestea să le expună într-un mod regulat lui Dumnezeu; până El se va îndura să răspundă acestor dificultăţi acute.
Astfel am comsimţit împreună că la vremea aceea cea mai stringentă privaţiune spirituală a noastră era Sfînta Scriptură; (nu exista în alfabet braille decât o carte de rugăciune, Evangheliile și cartea Faptele Apostolilor, tipărite în California, cu caractere învechite, fiind greu descifrabile pentru limbajul actualizat al alfabetului braille.
Neștiind cum va lucra Dumnezeu, am pornit hotărâți să ne rugăm pentru Pâinea sufletească; și minunea s-a întâmplat; în mai puțin de 10 luni Dumnezu ne-a pus la dispoziția ~Brutăria, ne-a pregătit o tipografie semiautomatizată pentru caractere în alfabet braille.
În 1995 am fost nevoiți să constituim organizația prin care să putem tipării și distribuii Sfânta Scriptură nevăzătorilor interesați; așa că s-a născut ~Asociația Creștinilor Nevăzători: ~Pro-Luina~, în cadrul căreia am reușit să tipărim Biblia în alfabet braille; și multe alte materiale audio pentru studiu și devoțiune, spre dezvoltare și maturizare
Lăuntrică, respectiv Noul Testament și Psalmii cu caractere mărite, precum și cărți de cântări în alfabet braille și caractere mărite.
În urmă s-au adăugat și alte grupuri de nevăzători credincioși inimoși care au pus umărul la această lucrare de îmbogățire spirituală; în felul acesta împreună am identificat alte nevoi ale nevăzătorilor; trecând de la forma de înregistrări pe casete audio la digitalizarea cărților în format mp3; sau chiar cărți scanate și corectate. De asemeni în scurt timp am descoperit nevoile nevăzătorilor internați în cămine-azil; sau în centre de plasament și am început să răspundem nevoilor lor primare de afecțiune la care ne-a chemat Domnul Isus.
În felul acesta a apărut Centru de vacanță pentru nevăzătorii instituționalizați dinloc. Lazuri; unde am găzduit vara nevăzători spre a-i expune evangheliei prin a ne apropia cu drag de frații noștri de aceeaș suferință.
Asociaţia Creştinilor Nevăzători ”Pro-Lumina”
funcţionează ca persoană juridică înregistrată cu dosarul nr. 537din: 2 martie 1995.

Codul fiscal: 7176017
având adresa: str. Târgului, nr. 128, comuna Comişani, sat Lazuri, jud. Dâmboviţa